Webová prezentácia bola spustená

02.04.2011 19:10

Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia.

Táto stránka bola spustená na podnet poslancov obecného zastupitelstva .

Hlavnou úlohou tejto stránky je prezentácia obce a jednoduchý prístup k iinformáciam o dianí v obci .

Kontakt

Obec Bukovina Bukovina č. 56 Obecný úrad
BUKOVINA
03223
Liptovská Sielnica

Telefón: 044/ 55 97 221

bukovina@citycom.sk