Obecné zastupiteľstvo

Zasadacia miestnosť         

 

Novozvolený poslanci obecného zastupiteľstva Obce Bukovina na volebné obdobie rokov 2019 - 2022

- Margaréta Baniaková

- Vladimír Alman

- Stanislav Baniak

- Peter Sekej

- Ing. Stanislav Meško


    

                    

Kontakt

Obec Bukovina Obecný úrad Bukovina
Bukovina č. 56
032 23 Liptovská Sielnica
Telefón: 044/ 55 97 221

bukovina@citycom.sk