Sčítanie obyvateľov 2021

Vzor sčítacie formulára je zverejnený na  

https://www.scitanie.sk/ako-sa-scitat

Počas elektronického samosčítania obyvateľov bude  k dispozícii

Call centrum na telef.čísle 02/20924919

Kontakt

Obec Bukovina Obecný úrad Bukovina
Bukovina č. 56
032 23 Liptovská Sielnica
Telefón: 044/ 55 97 221

bukovina@citycom.sk